Kommunal Kunst og Teknik (KKT) er en forening for kunst og teknologi, et arbejdsfællesskab og en platform for kulturprojekter. Vi har et nært samarbejde med Blågården Kulturhus og råder over en etage på Blågården med kontorer og atelierer.

KKT har en bred og systemkristisk tilgang til teknologi. Teknologi anses ikke som nye opfindelser, men nærmere et diskursivt område, hvorfra man kan se på verden. Derfor kan både kroppen, mad, maskiner og sociale sfærer anses som former for teknologi. KKT er interesseret i objekter og fænomener som på den ene eller anden måde forstyrrer/kortslutter standardiserede tilgange til verden.

Motivationen for denne interesse er en oplevelse af, at der finder en øget standardisering af systemer og adfærd sted i moderne samfund. Meget teknologi udvikles først og fremmest til og af den hvide mand, og det er også dennes værdier som er inskriberede i teknologien. KKT ønsker at fremme en queer-tilgang til teknologi ved at fokusere på denne stadardisering, samt ved at sætte fokus på alternativer til normen.

KKT arbejder for dette gennem forskellige typer kulturarrangementer i Blågården og andre steder, f.eks. foredrag, kunstudstillinger, workshops, seminarer, koncerter, performances, wikipedia-hackathons osv.

MEDLEMMER
MEDLEMMER

Naja Ankarfeldt

Designer

Andreas Hjort Bundgaard

Sidsel Christensen

Billedkunstner, PhD stipendiat

Joakim Drescher

Billedkunstner

Gustav Johannes Hoder

Forlægger

Louis André Haugaard Jørgensen

Billedkunstner

Lars Kynde

Komponist

Maria Nadia Nielsen

Billedkunstner, DJ

Edda Rós

Billedkunstner, illustrator & grafiker

Marie Boye Thomsen

Scenograf, illustrator og grafiker

Barbara Amalie Skovmand Thomsen

Billedkunstner

Kenneth Varpe

Billedkunstner

Tinne Zenner

Visual artist, filmmaker