Jonas Olesen – Lydinstallation for 8 spolebåndoptagere

Værket er et musikalsk installationsværk, der benytter materiale fra en lang række danske båndamatørers
værker fra perioden 1959 – 1976.

Disse værker er almindelige menneskers eksperimenter med båndoptageren som kreativt medie, hvoraf
nogle har karakter af elektronisk / konkret musik, andre af feltoptagelser og lydcollager.
Citater, sammenstilinger og manipulationer af dette materiale udgør installationens lydlige indhold.
Værket afvikles som en installationskoncert der indkoopererer 8 Tandberg spolebåndoptagere med lange
båndloops. Indbyggede højtalere i båndoptagerne afspiller successivt gentagne lydelementer, og
båndoptagernes rumlige placering skaber forskellige lytteindtryk afhængigt af tilhørenes position.
Lydmaterialet stammer fra et arkiv over båndamatørkompositioner som Jonas Olesen har fået mulighed for
at udforske.

Institut for Dansk Lydarkæologi arbejder på en opsamlings LP, der indeholder elektroniske værker fra danske
båndamatører skabt i perioden 1959 – 1976. Denne opsamling udkommer i efteråret 2017 og vil indeholde
et længere essay om de danske båndamatørers historie samt et righoldigt billedmateriale.
Værket udstilles på Århus Kunstbygning d. 11 oktober 2017, som en del af arrangementet Archive Fever!
Arranngementet er et samarbejde mellem Århus Universitet, Institut for Dansk Lydarkæologi og Forlaget
Antipyrine.

Jonas Olesen web:
totem.menneske.dk
Institut for Dansk Lydarkæologi:
www.lydarkaeologi.dk
Date:
Back to top